Wykaz publikacji pszczelarskich.

 1. Pawilony a gospodarka wędrowna. – „Pszczelarstwo” nr.2 1974r.

 2. Międzywojewódzki Dzień Pszczelarza w Legnicy – „Pszczelarstwo” nr.5 z 1983r.

 3. Przypominamy w marcu – „Pszczelarstwo”  1  1985r.

 4. Przypominamy w kwietniu -„Pszczelarstwo”  2  1985r.

 5. Przypominamy w maju – „Pszczelarstwo”  3  1985r.

 6. Przypominamy w czerwcu -„Pszczelarstwo”  4  1985r.

 7. Przypominamy w lipcu i sierpniu -„Pszczelarstwo”  5-6  1985r.

 8. Przypominamy w wrześniu -„Pszczelarstwo”  8  1985r.

 9. Wykorzystanie pożytków spadziowych w terenie podgórskim -Pszczelarstwo”  11-12  1985r.

 10. Ul Wielkopolski 15 ramkowy – Czesław Jung  Kamianna 1986r.

 11. Bibliografia Polskiego Piśmiennictwa Pszczelarskiego – E. Buczyński  Jung  Kamianna 1987r.

 12. Przypominamy we wrześniu – „Sądecki Informator Rolniczy” nr.7 1995r.

 13. W trosce o dobre rezultaty walki z warrozą – „Sądecki Informator Rolniczy” nr.7 z 1995r.

 14. Biesiada u Bartnika – „Sądecki Informator Rolniczy” nr.7 z 1995r.

 15. Przypomnienia prac pasiecznych na listopad –„Sądecki Informator Rolniczy” nr.9 1995r.

 16. Udział Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Wystawie „Agropromocja 95” – „Sądecki Informator Rolniczy” nr.8 z 1995r.

 17. Przypomnienia prac pasiecznych – przygotowanie do zimowli –„ Sądecki Informator Rolniczy nr.8 z 1995r.

 18. Przypomnienia prac pasiecznych na listopad – „Sądecki Informator Rolniczy” nr.9 z 1995r.

 19. Pszczelarstwo – przypominamy w grudniu – „Sądecki Informator Rolniczy” nr.10 z 1995r.

 20. Pszczelarstwo – przypominamy w lutym – „Sądecki Informator Rolniczy” nr.1 z 1996r.

 21. Pszczelarstwo – marzec w pasiece – „Sądecki Informator Rolniczy” nr. 2 z 1996r.

 22. Pszczelarstwo – przypominamy w kwietniu – Sądecki Informator Rolniczy nr.3 z 1996r.

 23. Pszczelarstwo – przypominamy w maju – „Sądecki Informator Rolniczy” nr.4 z 1996r.

 24. Czy wszystko powinno być jak na Słowacji? – „Pszczelarz Polski” nr.8 z 2003r.

 25. Poważne problemy z pożytkami spadziowymi – „Pasieka” nr.4 z 2005r.

 26. Cukier puder przeciw warrozie –„ Pasieka” – nr.4 z 2005r.

 27. Spadź także dla pszczelarzy z terenów nie spadziowych – „Pasieka” nr 6 z 2005r.