Pracownie

Nawet najmniejsza pasieka nie może obyć się bez jakiegoś pomieszczenia, przeznaczonego specjalnie na to aby w jednym miejscu przechowywać pszczelarski sprzęt, ramki z zapasową woszczyzną, zapasowe ule, konwie do miodu oraz wykonywać wszelkie prace związane z obsługą pasieki. W miarę powiększania pasieki, potrzeby w tym zakresie również rosną i w pewnym momencie zachodzi potrzeba przeznaczenia na ten cel specjalnego budynku.

dom pracownia

W zależności od możliwości a także poczucia estetyki i traktowania gospodarstwa pszczelarskiego jako całości, oferujemy kilka możliwych rozwiązań tego problemu poprzez wybudowanie budynku drewnianego, który doskonale spełnia stawiane przed nim wymagania nie tylko jako pracowni pasiecznej ale daje także możliwość wygospodarowania części mieszkalnej dla pszczelarza, który nieraz posiada pasiekę znacznie oddaloną od miejsca zamieszkania.

dom pracownia

Pokazane dwa przykłady domków-pracowni nie wyczerpują oferty jaką mamy do zaoferowania. W zależności od potrzeb jesteśmy w stanie wykonać na konkretne zamówienie dom drewniany. Według uzgodnienia może on być wykończony całkowicie, lub też do pewnego stopnia z możliwością samodzielnego wykończenia.