Pracownie

Nawet najmniejsza pasieka nie może obyć się bez jakiegoś pomieszczenia, przeznaczonego specjalnie na to aby w jednym miejscu przechowywać pszczelarski sprzęt, ramki z zapasową woszczyzną, zapasowe ule, konwie do miodu oraz wykonywać wszelkie prace związane z obsługą pasieki. W miarę powiększania pasieki, potrzeby w tym zakresie również rosną i w pewnym momencie zachodzi potrzeba przeznaczenia na ten cel specjalnego budynku.

dom pracownia

dom pracownia

Pokazane dwa przykłady domków-pracowni nie wyczerpują oferty jaką mamy do zaoferowania. W zależności od potrzeb jesteśmy w stanie wykonać na konkretne zamówienie dom drewniany. Według uzgodnienia może on być wykończony całkowicie, lub też do pewnego stopnia z możliwością samodzielnego wykończenia.