Cennik Dofinansowanie 2017/2018

 

WAŻNA INFORMACJA

Wyciąg z załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 112/2017
Prezesa ARiMR z dnia 31 sierpnia 2017
„Wsparcie produktów pszczelich” na lata 2017/2018 i 2018/2019

7.2.3  Koszty podlegające refundacji

Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego, tj.:

Elementy uli, które można zakupić osobno lub skompletować ul według własnych potrzeb.

 

Cennik Dofinansowanie PDF